IoT z pohľadu programátora - alebo prečo by tvoj ďalší pet-project mal používať hardwarové tlačítko

von · Apr 1, 2017 · 896 Besichtigungen ·

Sehen Sie sich SlidesLive Vorträge auf mobilen Geräten

© SlidesLive GmbH