Tisková konference při příležitosti vydání nové studie IDEA "Kvalita práce učitelů, ekonomický růst a prosperita České republiky" autorů Daniela Münicha, Jany Krajčové a Tomáše Protivínského. Studie IDEA vyčísluje, co současná česká společnost do budoucna po finanční stránce obětuje, když není schopna, respektive ochotna investovat více prostředků a systémového úsilí do zvyšování kvality práce učitelů. Simulované odhady ukazují, že finanční rozsah obětovaných příležitosti je obrovský. Vysvětlit paradox vysokých nerealizovaných společenských výnosů lze různě. Buď si velikost ušlých výnosů z kvalitnějšího vzdělání česká společnost dosud dostatečně neuvědomuje, nebo velká část uvažuje v příliš krátkém časovém horizontu. Anebo český politicko-vzdělávací systém není schopen povědomí o velké obětované příležitosti promítat do konkrétních opatření a investic.