Vše, co jste chtěli vědět o SARS-CoV-2 a COVID-19, ale báli jste se zeptat

Apr 14, 2020

Sprecher:innen

Über

Dr. Marek Šťastný, Ph.D. ([email protected]) Vystudoval obor imunologie na PřF UK a 12 let pracoval na Odd. imunologie na MBÚ při Akdemie věd ČR v Praze-Krči pod vedením bývalé Předsedkyně České imunologické společnosti, prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc.; nyní se posledních 13 let věnuje imunoterapii nádorů a výzkumu imuno-onkologické léčby nádorů v BMS. Dr. Marek Šťastný napsal 18.4.2020 na LinkedIn: "V jednoduchosti je krása! Zajímavý experiment s laserem, který ukazuje, jak se tvoří “mikrokapenky”, když člověk mluví. Čím hlasitěji říká pokusná osoba “Zůstaňte zdraví!”, tím více mikrokapének se uvolní. A při nasazeni roušky se tohle šíření zastaví..."; odkaz na článek s videm Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering uveřejněný v časopise The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

Organisator

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Freigeben

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind