Covid Update - Vývoj znalostí ke Covid-19 za posledního půl roku aneb jaké jsou optimistické výhledy do budoucna

od · 9. listopad 2020 · 609 zhlédnutí ·

Imunologie

Dr. Marek Šťastný, Ph.D. ([email protected]) Vystudoval obor imunologie na PřF UK a 12 let pracoval na Odd. imunologie na MBÚ při Akdemie věd ČR v Praze-Krči pod vedením bývalé Předsedkyně České imunologické společnosti, prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc.; nyní se posledních 13 let věnuje imunoterapii nádorů a výzkumu imuno-onkologické léčby nádorů v BMS.