Stafylokokové bakteriémie a přínos infektologického konzília (FK)

MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Stafylokokové bakteriémie a přínos infektologického konzília

Simona Arientová

© SlidesLive s.r.o.