Flukloxacilin - nová alternativa v protistafylokokové léčbě (FK)

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Přednosta 3. LF UK, FN Bulovka Flukloxacilin – nová alternativa v protistafylokokové léčbě

Jiří Beneš

© SlidesLive s.r.o.