Opětovné zahájení léčby anti-PD1 po zvládnutí NÚ: kdy a u koho

Tato přednáška je součástí akreditovaného webináře ČLK a je možné se jí zúčastnit a získat certifikát ČLK na https://imunoonkologie.slideslivehealth.cz/. Sympozium je aktivní 15. 12. 2021 – 15. 3. 2022. MUDr. Libor Havel Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Libor Havel

© SlidesLive s.r.o.