Možné prediktivní markery účinnosti imunoterapie u melanomu

Tato přednáška je součástí akreditovaného webináře ČLK a je možné se jí zúčastnit a získat certifikát ČLK na https://imunoonkologie.slideslivehealth.cz/. Sympozium je aktivní 15. 12. 2021 – 15. 3. 2022. MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie, LF a FN Hradec Králové

Jindřich Kopecký

© SlidesLive s.r.o.