Imunoterapie v léčbě karcinomů horního GIT

Tato přednáška je součástí akreditovaného webináře ČLK a je možné se jí zúčastnit a získat certifikát ČLK na https://imunoonkologie.slideslivehealth.cz/. Sympozium je aktivní 15. 12. 2021 – 15. 3. 2022. MUDr. Stanislav Batko Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, 2. LF UK

Stanislav Batko

© SlidesLive s.r.o.