CAR-T buňky a jejich další vývoj v hematoonkologii

Tato přednáška je součástí akreditovaného webináře ČLK a je možné se jí zúčastnit a získat certifikát ČLK na https://imunoonkologie.slideslivehealth.cz/. Sympozium je aktivní 15. 12. 2021 – 15. 3. 2022. MUDr. Robert Pytlík, PH.D. Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 1. interní klinika, 1. lékařská fakulta UK Praha

Robert Pytlík

© SlidesLive s.r.o.