Proč je důležité včasné řešení NÚ po imunoterapii?

Tato přednáška je součástí akreditovaného webináře ČLK a je možné se jí zúčastnit a získat certifikát ČLK na https://imunoonkologie.slideslivehealth.cz/. Sympozium je aktivní 15. 12. 2021 – 15. 3. 2022. MUDr. Juraj Kultan Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN Olomouc

Juraj Kultan

© SlidesLive s.r.o.