Kazuistika: Praktická doporučení v klinické výživě

1. duben 2022

Řečníci

O prezentaci

MUDr. Jiří Vejmelka (Interní klinika 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice)

Organizátor

Uložení prezentace

Měla by být tato prezentace uložena po dobu 1000 let?

Jak ukládáme prezentace

Pro uložení prezentace do věčného trezoru hlasovalo 0 diváků, což je 0.0 %

Doporučená videa

Prezentace na podobné téma, kategorii nebo přednášejícího