EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz, Více

      Praha - 29. setkání | Vzděláváním k podnikavosti | 14.11.2018