EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

      Praha - 30. setkání | Učíme (se) v digitálním světě | 6.3.2019